• [email_protected]
  • 02 85 83 152

Услуги

Фирма “Майком” ЕООД е с дългогодишен опит във вноса, дистрибуцията и сервизното обслужване на медицинска и немедицинска апаратура: стерилизатори, машини за измиване и дезинфекция, инсталации за обработка на вода, професионално перално, сушилно и гладачно оборудване, системи и компоненти за UVC дезинфекция и др.

Доставка

Фирма “Майком” ЕООД е специализирана в доставката на висококачествено оборудване - стерилизатори, машини за измиване и дезинфекция, лабораторни сушилни и инкубатори, устройства за UVC дезинфекция на въздух, повърхности и вода, производствени инсталации и процесни съдове, кожухотръбни топлообменници, професионални и битови перални, сушилни и гладачно оборудване, инсталации за обработка на вода: филтрация, омекотяване, дехлориране, ултрафилтрация, озониране, хлориране, деминерализация, декарбонизация, деарация, системи за обратна осмоза, резервни части и консумативи.

Анализ и оценка

Инженерите на компанията могат да извършат анализ на дейността на съответната болница, лаборатория, фармацевтично и хранително-вкусово производство и др. и да оценят конкретната необходимост от съответната техника. На тази база ще бъде изготвено предложение, изцяло съобразено с условията и възможностите на съответния клиент.

Монтаж

В сервизния отдел на "Майком" ЕООД работят висококвалифицирани специалисти с необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит в инсталирането и пускането в експлоатация на предлаганата апаратура. При монтажа и тестването на апаратурата се спазват всички технологични изисквания на фирмите-производители.
Документацията, удостоверяваща извършването на тези дейности, е в съответствие със стандартите за качество.

Обучение

След доставка и инсталиране на апаратурата, нашите клиенти преминават курс на обучение за работа с нея, който се провежда от сервизните инженери на “Майком” ЕООД.
Всички служители в сервизния отдел са преминали пълен курс на обучение във фирмите- производители на оборудването и притежават сертификати, удостоверяващи квалификацията им.

117900264.jpg
Гаранционен и извънгаранционен сервиз

Компанията предлага пълния комплекс от услуги, свързани със сервизирането на предлаганата техника.

479542716.jpg
Консултации

Фирма “Майком” ЕООД предлага на своите клиенти експертни решения и логистично съдействие, свързани с ефективното приложение и работата на предлаганата широка гама от апаратура - стерилизатори, машини за измиване и дезинфекция, лабораторни сушилни и инкубатори, устройства за UVC дезинфекция на въздух, повърхности и вода, производствени инсталации и процесни съдове, кожухотръбни и пластинчати топлообменници, професионални перални, сушилни и гладачно оборудване, инсталации за обработка на вода: филтрация, омекотяване, дехлориране, ултрафилтрация, озониране, хлориране, деминерализиране, декарбонизация, деарация, система за обратна осмоза, резервни части и консумативи.

514756025.jpg