• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция Модул T2000

Система за UVC дезинфекция Модул T2000

Система за UVC дезинфекция Модул T2000


категория: UVC дезинфекция на повърхности

Стерилността на опаковъчните материали, конвейерните ленти и контейнерите за съхранение е едно от най-важните условия за добрата хигиена и по-дългото запазване на качествата на продуктите в хранително-вкусовата промишленост.


Като правило, употребата на химически средства за дезинфекция в тези сектори е забранена. В същото време влагата и по-високата температура, както и наличието на хранителни среди пораждат сериозни проблеми с развитието на микроорганизми, основно под формата на плесени и ферменти.

UVC лъчите позволяват безопасна, надеждна и бърза дезинфекция, без нагряване, без нежелани добавки и без остатъчни продукти.