• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция Модул ET

Система за UVC дезинфекция Модул ET

Система за UVC дезинфекция Модул ET


категория: UVC дезинфекция на повърхности

Липсата на микроорганизми по опаковъчните материали и транспортните ленти е едно от най-важните условия за добрата хигиена в хранително-вкусовата промишленост, от което зависи и по-дългият срок на годност на млечните и месните продукти.
Като правило, употребата на химически средства за дезинфекция в тези сектори е забранена. В същото време влагата и по-високата температура, както и наличието на хранителни среди пораждат сериозни проблеми с развитието на микроорганизми, основно под формата на плесени и ферменти.
UVC лъчите позволяват безопасна, надеждна и бърза дезинфекция, без загряване, без нежелани добавки и без остатъчни продукти.


Модулът ЕТ е предназначен за къси транспортни ленти. Дезинфекцията се осъществява без прекъсване на работния процес. Осигурява по-дълъг срок на годност на продуктите, като намалява кръстосаното замърсяване в производствената верига. Поддържа постоянно ниско ниво на бактерии върху всички повърхности. Подходящ за употреба при всички температурни диапазони и неблагоприятни условия. Защитени от счупване UV лампи.

Каталог Модул ET
Каталог Модул ET

Нов подход в дезинфекцията на въздуха.