• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция WR

Система за UVC дезинфекция WR

Система за UVC дезинфекция WR


категория: UVC дезинфекция на въздух

Осигурява непрекъсната дезинфекция на стаен въздух в лаборатории, болници и др., без да се излагат присъстващите на опасност от интензивно UV - излъчване. Устройството WR е ефективно срещу всички патогенни микроорганизми и надеждно предотвратява развитието на резистентност, свързана с мутации.


Произведена от висококачествена неръждаема стомана и други корозионно устойчиви материали, дезинфекционната система се състои от устройство с рефлектор, пред който е монтирана защитна решетка. Тази защитна решетка е покрита с UV – абсорбиращо покритие, благодарение на което високо-концентрирано хоризонтално UVC- лъчение се генерира над главите на присъстващите в помещението.

Циркулацията на въздуха в помещенията благодарение на естествената конвекция отвежда непрекъснато въздуха към зоната на дезинфекция. 

Каталог Система за UVC дезинфекция WR
Каталог Система за UVC дезинфекция WR

Нов подход в дезинфекцията на въздуха.