• [email_protected]
  • 02 85 83 152

Система за UVC дезинфекция WB

Система за UVC дезинфекция WB

Система за UVC дезинфекция WB


категория: UVC дезинфекция на въздух

Системата WB е предназначена за дезинфекция на работни помещения с по-малко честотата на персонал. Системата е с висока степен на защита (IP54) и е подходяща за монтаж във влажни помещения, за помещения с високи тавани и хладилни складови площи.