• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция DR

Система за UVC дезинфекция DR

Система за UVC дезинфекция DR


категория: UVC дезинфекция на въздух

Серията е предназначена за дезинфекция на въздух и дезинфекция на повърхности в лаборатории по време на нощните часове и в работни помещения с ниска честота на персонала. По желание може да се прибави детектор за движение и програмируема продължителност.