• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция DB

Система за UVC дезинфекция DB

Система за UVC дезинфекция DB


категория: UVC дезинфекция на въздух

DB-системите се използват главно за борба с мухъл в кондензационните части от тавана в производствени помещения и складове по време на нощните часове или работни помещения с ниска честота на персонала. Серията е предназначена за дезинфекция на въздух и дезинфекция на повърхности.