• [email_protected]
  • 02 85 83 152

Система за UVC дезинфекция D

Система за UVC дезинфекция D

Система за UVC дезинфекция D


категория: UVC дезинфекция на въздух

Системата е предназначена за дезинфекция на въздух и дезинфекция на повърхности в лаборатории и работни помещения без персонал.