• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция TGL

Система за UVC дезинфекция TGL

Система за UVC дезинфекция TGL


категория: UVC дезинфекция на вода

Потопяема система за големи контейнери
Системата TGL е предназначена за дезинфекция на големи цистерни, резервоари за вода и съдове за ледена вода - дори в условията на изключително ниски температури.
Поради централната позиция на окачване е възможна лесна инсталация с помощта на верига.