• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция AQT

Система за UVC дезинфекция AQT

Система за UVC дезинфекция AQT


категория: UVC дезинфекция на вода

Намалява нивото на микробите в охладителни кули, водни резервоари и басейни.


Потопяемите системи AQT са идеални компоненти за надеждна дезинфекция на водни резервоари в овлажнители и в охладителни кули. Тяхното директно поставяне в резервоара, не само ефективно дезинфекцира промишлената вода, но също така предотвратява натрупването на биофилми в резервоара и на открити повърхности.

Система AQTImmersion lamp (IP68)

Каталог AQT
Каталог AQT

Новият подход в дезинфекцията на води.