• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за UVC дезинфекция AQD-ST

Система за UVC дезинфекция AQD-ST

Система за UVC дезинфекция AQD-ST


категория: UVC дезинфекция на вода

Проточна система за дезинфекция на саламура.


Поддържа броя на микробите на най-ниските нива. Осигурява по-дълъг срок на годност, като намалява кръстосаното замърсяване в производствената верига. Не прекъсва производствения процес. Подходящ за употреба при всички температурни диапазони и неблагоприятни условия. Серията AQD-ST включва различни дизайни и размери на реактора с капацитет на дезинфекция до 35 000 литра/час.

Каталог AQD-ST
Каталог AQD-ST

Новият подход в дезинфекцията на води.