• [email_protected]
  • 02 85 83 152

Сертификати

Фирма "Майком" е сертифицирана по
БДС EN ISO 9001:2015
БДС EN ISO 14001:2015 и
БДС ISO 45001:2018 за внедрена система за управление в областта "Внос и дистрибуция на медицинска и немедицинска техника и апаратура, консумативи, резервни части и сервизна дейност. Оборудване за химико-фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост"

 

Ръководството на "Майком" ЕООД официално декларира своята политика в областта на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. 

Декларация
Декларация

Декларация на МАЙКОМ ЕООД в областта на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд

сваляне