• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Сертификати

Фирма "Майком" е сертифицирана по
БДС EN ISO 9001:2015
БДС EN ISO 14001:2015 и
BS OHSAS 18001:2007 за внедрена система за управление в областта "Внос и дистрибуция на медицинска и немедицинска техника и апаратура, консумативи, резервни части и сервизна дейност. Оборудване за химико-фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост"

 

Ръководството на "Майком" ЕООД официално декларира своята политика в областта на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. 

Сертификат
Сертификат

Сертификат на система за управление съгласно BS OHSAS 18001 : 2007

сваляне
Сертификат
Сертификат

Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 9001 : 2015

сваляне
Сертификат
Сертификат

Сертификат на система за управление съгласно БДС EN ISO 14001 : 2015

сваляне
Декларация
Декларация

Декларация на МАЙКОМ ЕООД в областта на качеството, околната среда, здравословни и безопасни условия на труд

сваляне