• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Събирателни съдове, резервоари и буферни съдове

Събирателни съдове, резервоари и буферни съдове

Събирателни съдове, резервоари и буферни съдове


категория: Процесни съдове и инсталации

Приложения

- Съдове за вода за инжектиране (WFI) в подготовката и съхранението на чиста вода
- Съдове за пречистена вода (PW) за подготовката и съхранението на чиста вода
- Съдове за обработка на стерилни и нестерилни разтвори
- Буферни съдове


Хоризонтални или вертикални цилиндрични съдове за съхранение и подготовка на продукти. Тази група съдове се произвежда за употреба при атмосферно налягане и съдове под налягане в диапазон на налягането от 1 до 10 bar.

Важни характеристики
- конструкция без мъртви зони
- възможност за пълно източване
- напълно подходящи за вградени CIP и SIP (почистване/стерилизация на място)
- вземане на проби
- диафрагмена технология на вентила