• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Реактори и подготвителни съдове и системи съдове

Реактори и подготвителни съдове и системи съдове

Реактори и подготвителни съдове и системи съдове


категория: Процесни съдове и инсталации

Сиропите и суспензиите обикновено се произвеждат при едни и същи условия на високо качество, тъй като се използват за стерилни процеси. Производствените инсталации трябва да се придържат към стриктни технически и регулаторни изисквания; трябва да се вземат под внимание настоящите насоки за ДПП, както и приложимите национални и международни стандарти.


Последователната концепция на инсталацията с надеждни детайлни решения е незаменима основа за постигане на повторяемо високо качество на продукта. Ако тези предпоставки са изпълнени чрез високопроизводителна технологична инсталация, се гарантира безопасно и надеждно производство.

Производство на сиропи и суспензии
- Сиропи полустерилно производство
- Суспензии полустерилно или стерилно

Важни характеристики
- конструкция без мъртви зони
- възможност за пълно източване
- напълно подходящи за вградени CIP и SIP (почистване/стерилизация на място)
- вземане на проби
- диафрагмена технология на вентила
- хомогенизатор във веригата или стартерния съд
- съвместимо с ATEX изпълнение