• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Оборудване за преработка на мед - Съхранение и Разпределение

Оборудване за преработка на мед - Съхранение и Разпределение

Оборудване за преработка на мед - Съхранение и Разпределение


категория: Оборудване за преработка на мед
  • Съхранение на мед в резервоари с бъркалка
  • Прецизно, но бързо автоматично дозиране
  • Опция за връзка с машини за пълнене
  • Контрол на цялостния процес чрез панел, от камерата за топене до машината за пълнене