• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Оборудване за преработка на мед - Нагряване с филтрация, обезвъздушаване и охлаждане

Оборудване за преработка на мед - Нагряване с филтрация, обезвъздушаване и охлаждане

Оборудване за преработка на мед - Нагряване с филтрация, обезвъздушаване и охлаждане


категория: Оборудване за преработка на мед
  • Нагряване и окончателно охлаждане с Ipros плъстинчат топлообменник
  • Филтрация от камерата за топене с магнити и сито
  • Вакуумна деаерация
  • Опция от едно до тристепенна филтрация