• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Процесни съдове за фармацевтично производство и хранително-вкусовата промишленост