• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Паров стерилизатор Sterivap SL

Паров стерилизатор Sterivap SL

Паров стерилизатор Sterivap SL


категория: Парови стерилизатори

•    Приложение: Здравеопазване
•    Процес: Пара
•    Материали: Твърди порьозни и кухи изделия , течности
•    Капацитет: 2-12 STЕ / стерилни единици


ПРОГРАМИ:
Стерилизатора е стандартно оборудван с програма "предварително нагряване" (134̊ C/1 мин)
Стандартни инсталирани програми:
•    неопаковани изделия 134 ̊C/4 мин.
•    опаковани материали 134 ̊C/7 мин.
•    опаковани материали с последващо интензивно изсушаване 134 ̊C/7 мин.
•    опаковани изделия от стъкло, гума и пластмаса 1 121 ̊C/20 мин.

Специални програми, които могат да бъдат конфигурирани съобразно изискванията на клиента:
•    Приони 134 ̊C/60 мин.
•    Дезинфекция 105 ̊C/20 мин.
•    Течности в отворени опаковки 121 ̊C/20 мин.
•    Програма „Аrnold“ 100 ̊C, 75 ̊C
•    Лапароскопи, оптика
Тестови програми:
•    Вакуум тест – проверка на херметичността на камерата, продължителността на теста е 10 мин.
•    BD (Bowie/Dick) – тест за проникване на парата 134 ̊C/3,5 мин.

a.png

Система за ръчно зареждане на материали

1) основна рамка за контейнери и кошници

2) основна рамка (за макс. 2 решетки)

3) основна рамка (за макс. 5 нива)

4) за лаборатории – основна рамка, резервоар за течности, рамка за разтвори (1 ниво) – при стерилизация на течности

b.png

водачи за рафтове

c.png

решетка

d.png

перфориран рафт

e.png

транспортни колички и колички за зареждане

f.png

рамка за количка за зареждане

g2.png

транспортна количка

h.png

количка за зареждане касетъчен тип

i.png

количка за зареждане тип контейнер

j.png

количка за зареждане тип рафт

k.png

количка за зареждане при стерилизация на течности

l.png

вана за камерата при стерилизация на течности

m.png

кука за разтоварване на количката за зареждане

n.png

стерилизационни кошници

570 × 280 × 135 мм (Д × Ш × В) - 1/2 STЕ

575 × 280 × 265 мм (Д × Ш × В) - 1 STЕ

o.png

контейнери за стерилизация

p.png

гъвкав датчик PT 100 за стерилизация на течности

q.png

специален софтуер „Printer Archiv“

за документиране на партидите

r.png

оборудване за обработка на вода

(само за ED / FED - модели)

s.png

индикатори

t.png

основна документация за IQ / OQ / PQ