• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Паров стерилизатор Sterivap HP IL

Паров стерилизатор Sterivap HP IL

Паров стерилизатор Sterivap HP IL


категория: Парови стерилизатори

•    Приложение: Лаборатории. фармация, наука и индустрия
•    Процес: Пара
•    Материали: Твърди и порьозни изделия, пластмаси, течности, агари и отпадъци
•    Капацитет: 1-21 STЕ / стерилни единици


Sterivap HP IL е подходящ за използване в микробиологията, молекулярната биология, биотехнологиите. Може да се използва за стерилизация на твърди, порести и пластмасови материали, преработка и последваща стерилизация на агар (субстрати), стерилизация на разтвори в отворени и затворени бутилки, дезинфекция на материали, обеззаразяване на отпадъци.

ПРОГРАМИ:
Голямо разнообразие от програми съобразно изискванията на клиента.
Стерилизаторът е стандартно оборудван с програма „предварително нагряване” (134̊ C/1 мин)
Стандартни програми:
•    Универсална 134 ̊C/7 мин. с последващо изсушаване
•    Универсална контейнери 134 ̊C/7 мин. с последващо интензивно изсушаване
•    Гумени изделия 121 ̊C/20 мин. с последващо изсушаване
•    Инструменти - бърза 134 ̊C/4 мин.
Допълнителни програми:
•    Приони 
•    Ендоскопи 
•    Лапароскопи
•    Кройцфелд-Якоб
•    Обеззаразяване на отпадъци
•    Оптични инструменти
•    Дезинфекция 105 ̊C
•    Пластмасови клетки
Тестови програми:
•    Вакуум тест – проверка на херметичността на камерата, продължителността на теста е 10 мин.
•    BD (Bowie/Dick) – тест за проникване на парата 134 ̊C/3,5 мин.
Специален лабораторен софтуер дава възможност на обслужващия персонал да прави индивидуални модификации на вече програмирани стерилизационни програми.
Потребителят може да променя:
•    температурата на стерилизация ± 3 °C от определените стойности, горната граница е 135 °С
•    времето за стерилизация в рамките на 0-600 мин.
•    дължината на фазата на сушене 0-60 мин.
•    брой на фазите на сушене в рамките на 0-10
•    в случай на програми за разтвори - температурата на охлаждане, горната граница е 120 °С

a.png

Система за ръчно зареждане на материали

1) основна рамка за контейнери и кошници

2) основна рамка (за макс. 2 решетки)

3) основна рамка (за макс. 5 нива)

4) за лаборатории – основна рамка, резервоар за течности, рамка за разтвори (1 ниво) – при стерилизация на течности

b.png

водачи за рафтове

c.png

решетка

d.png

перфориран рафт

e.png

транспортни колички и колички за зареждане

f.png

рамка за количка за зареждане

g2.png

транспортна количка

h.png

количка за зареждане касетъчен тип

i.png

количка за зареждане тип контейнер

j.png

количка за зареждане тип рафт

k.png

количка за зареждане при стерилизация на течности

l.png

вана за камерата при стерилизация на течности

m.png

кука за разтоварване на количката за зареждане

n.png

стерилизационни кошници

570 × 280 × 135 мм (Д × Ш × В) - 1/2 STЕ

575 × 280 × 265 мм (Д × Ш × В) - 1 STЕ

o.png

контейнери за стерилизация

p.png

гъвкав датчик PT 100 за стерилизация на течности

q.png

специален софтуер „Printer Archiv“

за документиране на партидите

r.png

оборудване за обработка на вода

(само за ED / FED - модели)

s.png

индикатори

t.png

основна документация за IQ / OQ / PQ