• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Паров стерелизатор Selectomat PL

Паров стерелизатор Selectomat PL

Паров стерелизатор Selectomat PL


категория: Парови стерилизатори

•    Приложение: Здравеопазване
•    Процес: Пара
•    Материали: Твърди и порьозни изделия
•    Капацитет: 2-18 STЕ / стерилни единици


ПАРОВ СТЕРИЛИЗАТОР с капацитет от 2 -18 STE/стерилни единици.
Подходящ за стерилизиране на следните медицински изделия:
•    инструменти
•    съдове (бъбрековидни легенчета, съдове за физиологични разтвори) 
•    текстилни материали
•    други порьозни материали (напр. превръзки, тампони)
•    термоустойчиви гумени и пластмасови артикули
•    импланти (напр. алопл. протези)

и за дезинфекция на:
•    принадлежности и анестезиологични аксесоари.

 

Стерилизаторът не е подходящ за обработка на течности в отворени или затворени бутилки и контейнери или за стерилизиране на болнични отпадъци (напр. С-отпадъци) и патогенни партиди.

 

ПРОГРАМИ:

Универсална 134°C

Програма за стерилизация на опаковано пране и инструменти; процес на фракциониран вакуум със сушене.
Температура на стерилизация: 134°C.

• Универсална SD 134°C
Програма за стерилизация на инструменти, особено за много тежки табли, процес на фракциониран вакуум с интензивно сушене.
Температура на стерилизация: 134°C.

• Пластмаси 121°C
Програма за стерилизация на на опаковани материали с по-ниска термоустойчивост; 
Процес на фракциониран вакуум със сушене.
Температура на стерилизация: 121°C.

• B & D тест 134°C
Bowie & Dick - тестова програма за проверка на проникването на парата с тестов пакет; Процес на фракциониран вакуум със сушене. 
Температура на стерилизация: 134°C.

• Вакуум тест
Автоматична програма за тестване херметичността на камерата.

• Преминаване
Програма за връщането на празни колички за зареждане или транспортни колички от страната за разтоварване до страната на зареждане през камерата на машината

• vCJD program 134°C
Програма за стерилизация на материали, които се предполага, че са заразени с Creutzfeldt-Jakob (CJD); процес на фракциониран вакуум с интензивно сушене и време за стерилизация 60 мин.
Температура на стерилизация: 134 °C

• Предварително загряване
Програма за предварително нагряване на стерилизационната камера.

 

Стандартните програми на стерилизатора не са подходящи за обработка срещу причинителите на болестта на Creutzfeldt-Jakob. За целта се инсталира специална програма.

Каталог Selectomat PL
Каталог Selectomat PL

Висококачествена техника на отлична цена.