• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Машина за измиване и дезинфекция Uniclean ML

Машина за измиване и дезинфекция Uniclean ML

Машина за измиване и дезинфекция Uniclean ML


категория: Машини за измиване и дезинфекция

Голяма машина за почистване и дезинфекция на некритични и полу-критични медицински изделия, както и материали с големи обеми, като например транспортни колички, контейнери, прибори, обувки за операционни зали,  пластмасови контейнери, чаши и бъбрековидни легенчета.

· модел с една или две врати
· врата на камерата, която се отваря хоризонтално
· загряване посредством пара, чиста пара или електричество
Каталог Uniclean ML
Каталог Uniclean ML

Висококачествена техника на отлична цена.