• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Лабораторен инкубатор Incucell / Incucell V

Лабораторен инкубатор Incucell / Incucell V

Лабораторен инкубатор Incucell / Incucell V


категория: Лабораторни инкубатори

ИНКУБАТОРИ  с естествена или принудителна циркулация на въздуха.

Предназначени за надеждна обработка на микробиологични култури. Серията INCUCELL се отличава с безшумна работа и много спокойна конвекция на въздуха в камерата. Апаратите от серия INCUCELL V (с вентилатор) осигуряват по-прецизно разпределение на температурата с минимални отклонения. Тези апарати могат да бъдат използвани в биологични и микробиологични лаборатории, при тестове за качество във фармацевтичната и парфюмерийно-козметичната индустрия, във ветеринарната медицина и хранително-вкусовата промишленост.
Обем на камерата: 55, 111, 222, 404 и 707 литра. Диапазон на температурата: от 5°С над околната среда до 70,0°С/99,9°С за INCUCELL. Диапазон на температурата: от 10°С над околната среда до 70,0°С/99,9°С за INCUCELL V


Апаратите се произвеждат в две разновидности:


Стандартна линия с микропроцесорно управление
•    3 инсталирани програми
•    RS232 интерфейс за присъединяване към принтер или персонален компютър
•    функция отложен старт и стоп
•    звукова и визуална аларма
•    времеви диапазон до 99 часа и 59 минути
•    цифров защитен термостат клас 3
•    ръчно управление на въздушната клапа (засмукване и отработен въздух само INCUCELL V, отработен въздух само INCUCELL)
•    регулируема скорост на вентилация 50-100%

Комфортна линия с мултипроцесорно управление
•    6 инсталирани програми
•    система за чип карти, даваща възможност за неограничено програмно осигуряване
•    интерфейс RS 232 за включване на принтер или персонален компютър
•    възможност за включване и изключване с отложен старт
•    звукова сигнализация
•    времеви диапазон от 0 до 40 години, стъпка 1 мин.
•    реално време
•    цифров защитен термостат 
•    блокиране на клавиатурата
•    повторение на циклите на отделни програми
•    възможност за избор на скоростта на промяна на температурата
•    програмиране на времевите интервали на програмата
•    цифрово установяване честотата на въртене на вентилатора от 0 до 100%, стъпка 10%

Каталог Incucell / Incucell V
Каталог Incucell / Incucell V

Висококачествена техника на отлична цена.