• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Лабораторен инкубатор CО2Cell

Лабораторен инкубатор CО2Cell

Лабораторен инкубатор CО2Cell


категория: Лабораторни инкубатори

ИНКУБАТОРИ  с естествена циркулация на въздуха и с СО2.

Лабораторният инкубатор с СО2  създава абсолютно устойчива среда за изследване на клетъчни, тъканни култури и други хранителни среди.

Обем на камерата: 48, 150 литра – стандартна линия, 48, 170 литра – комфортна линия. Диапазон на температурата: от 1°С над околната среда до 50°С. Неуправляема относителна влажност: максимум до 95% RH при 37°С. Концентрация на  СО: 0,2 – 10%. Измерване на СО2 с инфрачервен датчик.


Каталог Лабораторен инкубатор CО2Cell
Каталог Лабораторен инкубатор CО2Cell

Висококачествена техника на отлична цена.