• [email_protected]
  • 02 85 83 152

Машина за сгъване на гладко пране Domestic

Машина за сгъване на гладко пране Domestic

Машина за сгъване на гладко пране Domestic


категория: Машина за сгъване на гладко пране Domestic
  • Машината е Вашият мощен и ефективен партньор за бързо и точно сгъване на наджлъжното пране.
  • Прецизно и нежно сгъва Вашето пране.
  • Надлъжното сгъване се извършва с динамична въздушна струя.
  • Автоматично свързване на линията.
  • Малка нужда от поддръжка.