• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Общи условия

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате тези условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този сайт.

Използване на сайта


Материалите на сайт „Майком“ ЕООД не могат да бъдат променяни по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг сайт или мрежова компютърна среда. Материалите на този сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. Ако нарушите тези условия, правото Ви да използвате този сайт автоматично отпада, и Вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

Права и отговорности


„Майком“ ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите по всяко време и без предупреждение.

Свържете се с „Майком“ ЕООД, ако се интересувате от повече информация за наличните продукти и услуги.

Ограничение на отговорността


„Майком“ ЕООД, неговите доставчици или трети лица, упоменати в този сайт, при никакви обстоятелства не носят отговорност за каквито и да е щети (в това число, но не само, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на бизнеса), произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този сайт, други сайтове, свързани с този сайт, или материалите, информацията и услугите в който и да е от тях, независимо дали основанието е гаранция, договор, правонарушение или друга правна фигура, независимо от наличието или не на предупреждение за възможността от възникване на такива вреди. В случай, че използването от Ваша страна на материали, информация или услуги на този сайт, доведе до необходимостта от сервизиране, ремонт или поправка на оборудване или информация, Вие поемате всички разходи, свързани с това.

Информация от потребителите


Личната идентификационна информация, която изпращате на „Майком“ ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение на законите. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена услуга или да изпълним дадена трансакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица. 

Препратки към сайтове на трети лица


Препратките от този сайт към сайтове на трети лица са предоставени единствено за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. „Майком“ ЕООД не контролира тези сайтове и не поема отговорност за никой от тях или съдържание им.

Препратки към този сайт


Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове.

 

Упътвания за препратки към сайта на „Майком“ ЕООД

Сайт с връзка към сайта на „Майком“ ЕООД може да сочи към съдържанието на „Майком“ ЕООД, но не и да го копира

Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържанието на сайта на „Майком“ ЕООД

Не трябва да посочва неявно, че „Майком“ ЕООД налага или препоръчва него или продуктите му

Не трябва да представя погрешно отношенията си с „Майком“ ЕООД

Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на „Майком“ ЕООД

Не трябва да използва логото на „Майком“ ЕООД без разрешение от „Майком“ ЕООД. Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

 

Търговски марки


Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.