• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Пречистване на вода за производство на електроенергия

Пречистване на вода за производство на електроенергия

Пречистване на вода за производство на електроенергия


категория: Промишленост и бизнес

Котлите изискват постоянно висококачествена вода за отопление, производство на пара и генериране на електроенергия от парни турбини. От една страна, важно е да се избягват котлен камък, утайки и корозия, причиняващи неизправности или дори да доведат до престой. На второ място, обработената вода за бойлери намалява загубите от изхвърляне, като същевременно увеличава рентабилността и защитава околната среда.

EnviroFALK разработва системи за пречистване на вода, които са точно проектирани така, че да отговарят на размера, степента на налягане и режима на работа на Вашия котел и съответните насоки. Комбиниран метод обхващащ филтруване, омекотяване на вода, обратна осмоза с електродeйонизация (EDI) или йонообмен е предпоставка за производството на безопасно и икономично захранваща кипяща вода.