• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Пречистване на вода за приложения при галванопластика. Чиста вода за перфектно покритие на повърхността

Пречистване на вода за приложения при галванопластика. Чиста вода за перфектно покритие на повърхността

Пречистване на вода за приложения при галванопластика. Чиста вода за перфектно покритие на повърхността


категория: Промишленост и бизнес

Обработената вода играе жизненоважна роля, когато става дума за удовлетворяване на високите изисквания за качество при галваноплактика. Използва се за подготвяне на химически бани, главни и фини изплаквания и за компенсиране на загубите от пренос, изпръскване и изпаряване.

За приложение при галванопластика са разработени специални системи за пречистване на водата за производство и рециркулация на дейонизирана (DI) вода и вода за промиване. Тези системи използват различни комбинации от процеси като мембрана и дълбочинна филтрация, обратна осмоза и йонообмен.