• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Пречистване на водата в автомобилната промишленост. Чиста вода за спазване на изискванията за чистота.

Пречистване на водата в автомобилната промишленост. Чиста вода за спазване на изискванията за чистота.

Пречистване на водата в автомобилната промишленост. Чиста вода за спазване на изискванията за чистота.


категория: Промишленост и бизнес

Производителите на автомобили и техните доставчици се нуждаят от специфичен процес на качеството на водата за всеки етап от производството. Металните продукти трябва да се почистват, за да се отстранят много внимателно остатъците между различните производствени процеси, а за промиване по време на процеса на нанасяне на покрития и за подготовката на охлаждащи смазочни материали се изисква DI вода.


EnviroFALK проектира пречиствателни станции за вода, които са точно пригодени да отговарят на изискванията на автомобилната индустрия, например системи за циркулация на вода, позволяващи значително подобряване на качеството на водата чрез обратна осмоза и йонен обмен. Благодарение на използването на циркулационни системи за чиста вода, дейонизираната (DI) вода, която се използва при финалното изплакване е с изключително високо качество. Устройствата за микрофилтрация или ултрафилтрация отстраняват замърсяващите частици, маслото и мазнината от ваните за почистване, което позволява по-дълъг експлоатационен живот, като същевременно се намалява обема на отпадъчната вода, която трябва да се изхвърли.