• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Обработка на процесни води за производство на инструменти и леярски форми

Обработка на процесни води за производство на инструменти и леярски форми

Обработка на процесни води за производство на инструменти и леярски форми


категория: Промишленост и бизнес

Дейонизираната вода (като диелектрик) е от решаващо значение за процесите на обработка с електрическо зареждане като охлаждаща и промивна среда. Това е от съществено значение, така че еродерът може точно да произведе сложни геометрични форми.

В своята продуктова линия „AQUAformtech“ EnviroFALK разработва системи за пречистване на вода, които са точно проектирани да отговарят на изискванията за изработка на инструменти и матрици.