• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Обработка на вода за промишлени медицински технологии. Чиста и ултрачиста вода за максимална експлоатационна безопасност.

Обработка на вода за промишлени медицински технологии. Чиста и ултрачиста вода за максимална експлоатационна безопасност.

Обработка на вода за промишлени медицински технологии. Чиста и ултрачиста вода за максимална експлоатационна безопасност.


категория: Промишленост и бизнес

Производствените процеси за хирургически инструменти, импланти и медицински материали са обект на високи хигиенни стандарти. Качеството на водата е от решаващо значение на всеки етап от процеса, от междинното почистване до окончателното почистване, за да се гарантира, че няма остатъци.


EnviroFALK разработва системи за пречистване на вода, които са точно проектирани да отговарят на изискванията за медицинска технология. Освен електрическата проводимост се обръща особено внимание на параметри като микроби и ендотоксини.

Използвайки активен въглен, йонообменници и филтриране на частици, включително ултрафилтрация, ултрачистата вода непрекъснато се рециклира. Всички микроби се убиват чрез UV лъчение и се отстраняват от водата чрез ултрафилтрация.

Нашата специалност:
За да отговорят на високите изисквания на медицинската технология, йонообменниците се регенерират само в отделен басейн за смола за всеки тип смола. За чувствителни приложения може да се направи Вашето пречиствателно устройство в мобилна чиста стая, ако е необходимо. Почти без частици. PVDF тръби - IR или BCF заварени.