• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Обработка на вода за оптичната промишленост. Чиста вода за максимално качество на продуктите и ефикасни процеси.

Обработка на вода за оптичната промишленост. Чиста вода за максимално качество на продуктите и ефикасни процеси.

Обработка на вода за оптичната промишленост. Чиста вода за максимално качество на продуктите и ефикасни процеси.


категория: Промишленост и бизнес

Повърхностите на оптичните компоненти са обект на много строги изисквания за качество по време на производствения процес. Концепцията за измиване изисква много точна координация между почистващата система, използваните химикали, системата за третиране на водата и чувствителните оптични компоненти. В зависимост от приложението, процесът включва различни химически бани и свързаното с тях грубо изплакване, което е последвано от окончателното третиране с ултрачиста вода или дейонизирана (DI) вода.


EnviroFALK разработва пречиствателни станции за вода, които са точно пригодени да отговарят на изискванията на оптичната промишленост. Чрез използването на интелигентна рециркулация, чистата вода за фино изплакване може да се поддържа постоянно високо качество за използване отново и отново.
Това се осигурява чрез различни комбинации от процеси: Ниска електрическа проводимост се постига чрез омекотяване, обратна осмоза и йонообмен. По време на рециркулацията специалните абсорберни смоли и UV- лампите при дължина на вълната от 185 nm и 254 nm отстраняват органичното замърсяване и съдържанието на микроби.