• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Обработка на вода за металообработващата промишленост. Чиста вода за максимално качество на продуктите и ефикасни процеси.

Обработка на вода за металообработващата промишленост. Чиста вода за максимално качество на продуктите и ефикасни процеси.

Обработка на вода за металообработващата промишленост. Чиста вода за максимално качество на продуктите и ефикасни процеси.


категория: Промишленост и бизнес

Металообработващите предприятия налагат големи изисквания не само по отношение на качеството на продуктите, но и по отношение на ефикасните производствени процеси. Между различните етапи на обработка компонентите трябва да се почистват многократно по цялата производствена верига.

Освен това е необходимо да се приготвят вода и водни разтвори за използване в охлаждащи лубриканти, например за обработване чрез фрезоване, завъртане, заваряване или разяждане, както и механична повърхностна обработка като вибрационно шлифоване.


EnviroFALK произвежда пречиствателни станции за пречистване на вода, които са точно пригодени да отговарят на изискванията за приложение в металообработващата промишленост, като системи за циркулация на чиста вода, които подготвят водата за промиване чрез филтриране и йонообмен. Ултрафилтрацията, микрофилтрацията и обратната осмоза позволяват подготовката на банята, като по този начин се увеличава експлоатационният живот на ваните за обработка и почистване.