• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Чисти водни системи

Чисти водни системи

Чисти водни системи


категория: Продукти за обработка на вода

EnviroFALK разработва системи за обработка на вода, които са перфектно пригодени за конкретни приложения. Изготвят се предварителни анализи на суровата вода и се определя точното количество необходима вода, и специфичните изисквания за технологичната вода.

В резултат на това клиенти получават система за пречистване на водата с перфектно координиран технологичен процес за производство на процесна вода, чиста и ултрачиста вода от най-високо качество.


Чиста вода за промишлени приложения.

Промишлените приложения имат много специфични изисквания за степента на пречистване на водата, тъй като качеството на водата оказва пряко влияние върху качеството на получените крайни продукти.

За да се гарантира, че изискванията за ефективна преработка в производствения процес са изпълнени, технологичната вода трябва да бъде подготвена оптимално.

За да се гарантира това, EnviroFALK разработва системи за чиста вода, които са специално пригодени да отговарят на съответното приложение.