• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Циркулационни системи за вода за изплакване

Циркулационни системи за вода за изплакване

Циркулационни системи за вода за изплакване


категория: Продукти за обработка на вода

Системите за циркулация на водата обработват водата в режим на рециркулация за изплакване и фино изплакване. Това се прави, като се използват комбинации от процеси като филтриране, мембранна обработка, йонен обмен и UV обработка.


Не само, че сложните производствени процеси налагат високи изисквания за качеството на водата за изплакване, но и за икономическа полза. Системите за циркулация на водата обработват водата в режим на рециркулация за изплакване и фино изплакване. Това се прави, като се използват комбинации от процеси като филтриране, мембранна обработка, йонен обмен и UV обработка.

Ползите за Вас:
- Значително по-ниска консумация на вода и по-малко отпадни води
- По-ниски експлоатационни разходи - например чрез използване на предварително загрята вода, която предварително се довежда до определената температура
- Ефективно използване на водите като ресурс
- Висока рентабилност на производството поради използването на перфектно координирани концепции за контрол