• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Системи за ултрачиста вода

Системи за ултрачиста вода

Системи за ултрачиста вода


категория: Продукти за обработка на вода

EnviroFALK разработва системи за обработка на вода, които са перфектно пригодени за конкретни приложения. Изготвят се предварителни анализи на суровата вода и се определя точното количество необходима вода, и специфичните изисквания за технологичната вода.

В резултат на това клиенти получават система за пречистване на водата с перфектно координиран технологичен процес за производство на процесна вода, чиста и ултрачиста вода от най-високо качество.


Ултрачиста вода за чувствителни приложения.

Високо чувствителните приложения, които изискват точни и повтарящи се резултати, като например в индустриалната медицинска технология или в производството на оптика, се нуждаят от ултрачиста вода с най-високо - т.е. с ултрачисто качество.

Производството на ултрачиста вода е сложен процес. Използвайки различни комбинации от процеси, EnviroFALK прави ултрачисти водни системи, които произвеждат постоянно висококачествена вода.

В зависимост от приложението, се използват обработващи техники или комбинации от процеси като:
- Филтриране
- Йонообмен
- Електродионизацията (EDI)
- Обратна осмоза, ултрафилтрация, нанофилтрация, микрофилтрация
- Мембранно дегазиране
- UV дезинфекция
- UV окисление