• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Системи за ултрафилтрация

Системи за ултрафилтрация

Системи за ултрафилтрация


категория: Продукти за обработка на вода

За отстраняване на ултрафините частици.

Ултрафилтрацията служи като идеален метод за предварителна обработка за поточни мембранни процеси като обратна осмоза или електродионизация (EDI), ако няма налична вода.


Благодарение на малкия размер на порите, ултрафилтрационните мембрани са способни да филтрират дори най-фините частици.

Системите за ултрафилтрация са проектирани модулно, което позволява да се реагира гъвкаво на промени в необходимите количества, както и на колебания в състава на суровата вода.

Системите за ултрафилтрация се предлагат в различни размери, материал и капацитет на потока.