• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Системи за Обратна осмоза

Системи за Обратна осмоза

Системи за Обратна осмоза


категория: Продукти за обработка на вода

Обратната осмоза (RO) е мембранен процес, който отстранява йони, както и частици от водата.


Обратните осмозни системи се използват за получаване на деминерализирана вода. Благодарение на използването на мембранни модули, системата за обратна осмоза не изисква никакви регенерационни химикали.

Един от основните компоненти на системата за обратна осмоза е предварителната обработка, която предотвратява калциевото и магнезийното наслагване върху мембраните. Предварителното обработване се извършва, като се използват различни методи като омекотяване на водата чрез йонообмен или стабилизиране на твърдостта, като се използва антискалант.

Системите за обратна осмоза се предлагат в различни размери, материал и капацитет на потока.