• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Системи за нанофилтрация

Системи за нанофилтрация

Системи за нанофилтрация


категория: Продукти за обработка на вода

Нанофилтрацията е мембранна технология, която основно премахва двувалентните йони, разтворените молекули и малките частици и е подобна на обратната осмоза, както по отношение на нейната структура, така и по отношение на нейното функциониране.

 


Системите за нанофилтрация се използват за частично омекване и намаляване на мътността и обезцветяването на повърхностните води. Терминът нанофилтрация се отнася до способността за задържане на филтъра, която е приблизително един нанометър.

Системите за нанофилтрация се предлагат в различни размери, материал и капацитет на потока.