• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Системи за микрофилтрация

Системи за микрофилтрация

Системи за микрофилтрация


категория: Продукти за обработка на вода

За отделяне на частици или колоидни суспензии.


Размерът на порите варира между 0.05 и 10 μm. Комбинацията с други химико-физични процеси зависи от приложението и първоначалната ситуация.

Системите за микрофилтрация премахват замърсявания като мазнини, масла и частици от технологичните разтвори и в зависимост от приложението осигуряват дълъг експлоатационен срок и постоянно високо качество на продукта.

Системите за микрофилтрация се предлагат в различни размери, материал и капацитет на потока.