• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Системи за декарбонизация

Системи за декарбонизация

Системи за декарбонизация


категория: Продукти за обработка на вода

За отстраняване на разтворения във водата водороден карбонат.

Системите за декарбонизация отстраняват хидрогенкарбонатите от калций и магнезий (наричан още карбонатна твърдост, алкалност на карбонат и временна твърдост), разтворени във водата.


Системите за декарбонизация имат слабо киселинни йонообменни смоли във формата на Н, които свързват катиони, калций и магнезий с йонообменната маса, докато ацетонът на водородния карбонат се разлага на въглероден диоксид. Въглеродният диоксид (СО2), генериран от разлагането, може да бъде изхвърлен от водата в дегазираща кула, инсталирана надолу по течението, използвайки въздух. Изчерпаният капацитет на йонообменната смола се регенерира със солна киселина.

Системите за декарбонизация се предлагат в различни размери, материал, капацитет на потока, като отделни или двойни системи.