• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Инсталации за рециклиране на вода

Инсталации за рециклиране на вода

Инсталации за рециклиране на вода


категория: Продукти за обработка на вода

EnviroFALK разработва решения за инсталации за рециклиране на вода, които използват ресурсите ефективно и са рентабилни.


Използването на инсталации за рециклиране на вода осигурява устойчиво водоснабдяване. Пълните, интегрирани решения за рециклиране на водата драстично намаляват необходимото количество вода. Предварителното загряване също намалява консумацията на енергия. Същевременно количеството на скъпоструващата вода, която се изхвърля в природния воден цикъл, също се намалява. EnviroFALK разработва решения за инсталации за рециклиране на вода, които използват ресурсите ефективно и са рентабилни.

Примери за фактори, които влияят върху ефективното използване на съоръжение за рециклиране на вода:
- Намаляване на цената на водата и отпадъчните води
- Спазване на законовите ограничения
- Обезщетение за варирането в качеството на захранващите води
- По-ниски разходи за енергия
- Намаляване употребата на химикали