• [email_protected]
  • 02 85 83 152

EFF филтър и пълнене на филтъра

EFF филтър и пълнене на филтъра

EFF филтър и пълнене на филтъра


категория: Продукти

Филтърните единици EFF са подходящи за широка гама от приложения с готов филтър за пълнене:

• Активен въглен за дехлориране и отстраняване на аромати и миризми
• Пълнеж за отлагане, за намаляване на неразтвореното и разтвореното желязо
• Мултимедийно пълнене за отстраняване на неразтворени твърди вещества