• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

„Simplex“ омекотител за вода - електронно управление

„Simplex“ омекотител за вода - електронно управление

„Simplex“ омекотител за вода - електронно управление


категория: Продукти

Тази система е предназначена за производство на омекотена вода с остатъчна твърдост приблизително 0.1° dH. Тя включва електронен централен вентил за регенериране с времево или обемно управление. Състои се от GRP патрон, резервоар за солеви разтвор, централен контролен клапан, водомер, идеален за икономична в  пространствено отношение инсталация.