• [email_protected]
  • 02 85 83 152

„Green-Line“GEO + EDI 80, 150, 250, 450

„Green-Line“GEO + EDI 80, 150, 250, 450

„Green-Line“GEO + EDI 80, 150, 250, 450


категория: Продукти

Електродейонизация (EDI)

Готов за инсталиране ултрачист воден блок, състоящ се от система за обратна осмоза с директно свързана електродейонизация за крайна деминерализация на пермеата. Системата е монтирана върху здрава алуминиева рамка и по желание се предлага с облицовка и прозрачна инспекционна врата. Системата се контролира и наблюдава чрез PLC с панел със сензорен екран. Най-важните данни за процеса (например проводимост и дебит) са достъпни като аналогови стойности чрез „Profinet“.
При поискване от клиента, тези системи могат да бъдат оборудвани с опции като мембранни обезгазяващи устройства или устройства за дозиране на разтвор на натриев хидроксид.