• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

„Green-Line“ – цифрово устройство за измерване на проводимостта

„Green-Line“ – цифрово устройство за измерване на проводимостта

„Green-Line“ – цифрово устройство за измерване на проводимостта


категория: Продукти

Цифровото устройство за измерване на проводимостта е монтирано върху T-образен елемент и може да бъде директно свързан с всички обикновени патрони. Цифровият дисплей непрекъснато показва текущата проводимост и показва граничните стойности. Настройката на двете гранични стойности варира между 1 - 99% от пълния диапазон на измерване (0 - 100 μS/cm). Ако зададената пределно допустима стойност бъде превишена, светодиодната лампа на измервателния уред ще светне, което показва, че йонообменната смола трябва да бъде регенерирана.