• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

„Green-Line“ - аналогово устройство за измерване на проводимостта

„Green-Line“ - аналогово устройство за измерване на проводимостта

„Green-Line“ - аналогово устройство за измерване на проводимостта


категория: Продукти

Аналоговото устройство за измерване на проводимостта е монтирано върху T-образен елемент и може да бъде директно свързан с всички обикновени патрони. 5 светодиода постоянно показват текущото състояние на работа на йонообменния патрон. Устройството има измервателен диапазон от 0 - 30 μS/cm. Зелен светодиод на интелигентната "traffic light system" светва, след като патронът започне да работи, след това се променя до жълто и след това до червено, когато смолата е изчерпила своя капацитет, за да покаже, че необходимостта от регенериране на смолата приближава.