• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за предотвратяване на обратен поток

Система за предотвратяване на обратен поток

Система за предотвратяване на обратен поток


категория: Продукти

Предпазителят за обратен поток, сертифициран и одобрен предотвратява обратно налягане или сифониране на течности в системата за питейна вода.