• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за обратна осмоза „Green-Line“GEO 120-3000 RG

Система за обратна осмоза „Green-Line“GEO 120-3000 RG

Система за обратна осмоза „Green-Line“GEO 120-3000 RG


категория: Продукти

Готова за инсталиране система за обратна осмоза, монтирана на алуминиева рамка. Системите за обратна осмоза „Green-Line“RG се характеризират с използването на PLC контролна система с дисплей и регистриране на експлоатационните данни, аналогов измервателен датчик с регулируеми прагови стойности, интерфейс „Profinet“. Допълнително: Корпус с врата, честотен преобразувател, осигуряващ минимална консумация на енергия и максимално качество на пермеата, първоначална рециркулация на пермеата, остатъчен мониторинг на твърдостта и други компоненти.