• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за обратна осмоза „Green-Line“ GEO 120, 200, 400 HSC, клинична версия

Система за обратна осмоза „Green-Line“ GEO 120, 200, 400 HSC, клинична версия

Система за обратна осмоза „Green-Line“ GEO 120, 200, 400 HSC, клинична версия


категория: Продукти

Компактен уред за пречистване на водата за директно свързване към системата за питейна вода, монтиран в здрав, елегантен корпус с контролна врата и подов панел. Включва PLC контролер с панел със сензорен екран за автоматично управление и мониторинг, с предварителен филтър, стабилизатор на твърдостта, система за обратна осмоза с вътрешна пермеатна помпа, резервоар и буферна помпа, включително две йонообменни касети за окончателно деминерализиране, лампа в резервоара, аварийно захранване, стерилен филтър и два изхода за пермеат. Отдалеченият мониторинг е наличен като опция.