• [email_protected]
  • 02 85 83 152
  • 02 85 83 153

Система за обратна осмоза „Green-Line“GEO 120, 200, 400 HS

Система за обратна осмоза „Green-Line“GEO 120, 200, 400 HS

Система за обратна осмоза „Green-Line“GEO 120, 200, 400 HS


категория: Продукти

Компактен уред за пречистване на водата за директно свързване към системата за питейна вода, монтиран в здрав, елегантен корпус с контролна врата и подов панел. Включва PLC контролер с панел със сензорен екран за автоматично управление и мониторинг, с предварителен филтър, стабилизатор на твърдостта, система за обратна осмоза, резервоар и буферна помпа.

Предлагат се следните опции:
• UV лампа инсталирана в резервоара
• Аварийно захранване
• Стерилна филтрация
• Сензор за пробив
• Дистанционно наблюдение
• Йонообменнен патрон за окончателна деминерализация
• Втори изход за пермеат